26 maja 2024

Zastosowanie skanera 3D w kontroli jakości

Zastosowanie skanera 3D w kontroli jakości staje się coraz bardziej powszechne wraz z rozwojem przemysłu 4.0. Poddanie kontroli poszczególnych elementów danego produktu od zawsze było nieodłącznym etapem procesu produkcyjnego. Przez długi czas kontrola przebiegała punktowo i wyrywkowo, a to wszystko z uwagi na długi czas i wysoki koszt tradycyjnych pomiarów. Wyniki uzyskane za pomocą tradycyjnych metod były poddawane analizie statycznej. Natomiast nowoczesne narzędzia pomiarowe pozwalają na uzyskanie wyników odnośnie elementów z ogromną precyzję, jednak na przeprowadzenie całego procesu pomiarowego potrzebny jest bardzo długi okres czasu.

I dlatego właśnie idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie skanera 3D w kontroli jakości. Jeśli do pomiarów technicznych użyjemy skanowania 3D pozyskamy wiele wymiarów obiektu, który zostaje poddawany kontroli – w jednym czasie. Wszystkie dane zostają zawarte w cyfrowym, trójwymiarowym zapisie informacji o danym obiekcie, który uzyskujemy w procesie skanowania. Czas, który jest potrzebny na uzyskanie miarodajnych i efektywnych wyników, jest dużo krótszy niż przy zastosowaniu tradycyjnych i konwencjonalnych metod. Dzięki temu mamy szansę na skrócenie czasu pomiaru, który pozwoli nam na kontrolę całego procesu produkcji, a także otwiera przed nami nowe możliwości, jak chociażby zatrudnianie do kontroli jakości pracowników o mniejszych kwalifikacjach niż miało to miejsce do tej pory.

Pozyskane w procesie skanowania 3D https://vpi-polska.pl/ dane będą pomocne przy konieczności akceptacji bądź odrzuceniu elementów. Zastosowania skanera 3D w kontroli jakości wpływa też znacząco na usprawnienie procesu poprawy jakości poszczególnych elementów. Generowanie cyfrowego zapisu danych odnośnie produktów w czasie rzeczywistym, pozwala na podejmowanie sprawnych decyzji odnośnie procesu wytwarzania. Taki zabieg wpływa z kolei pozytywnie na systematyczną optymalizację procesu i kosztów. Zastosowanie skanera 3D przekuwa się znacząco na automatyzację całego procesu produkcji, a kontrola jakości z wykorzystaniem tych narzędzi staje się dużo bardziej wydajna.