16 czerwca 2024

Pompy ciepła Kołbiel

Powietrze zewnętrzne jest zasysane do pompy ciepła oraz obchodzi zawarty system. Ów system zawiera element chłodniczy, jaki w niezwykle małych temperaturach zmienia się w gaz. Temperatura tego gazowego elementu chłodniczego jest zdecydowanie zwiększana poprzez sprężarkę wysokociśnieniową. Kondensator odprowadza ciepło do systemu grzejnego domu, natomiast zarazem element chłodniczy wraca do formie płynnej – końcowy, aby powtórnie stać się gazem oraz uzyskać dodatkową ilość energii termicznej. Czy więc pompy ciepła Kołbiel to odpowiednie wyjście?

Jak naprawdę funkcjonują pompy ciepła Kołbiel?

Każda pompa ciepła ma główne dla jej funkcjonowania składniki – parownik oraz kondensator, jakie są zamiennikami ciepła, sprężarkę oraz zapór rozprężny (nierzadko także zaopatrzona jest w zbiorniki oraz zapasy, jakie gromadzą wykształcone ciepło). Pompy różnią się za to składnikami, jakie zdobywają ciepło ze źródła (specjaliści określają je pochodzeniem dolnym) za pośrednictwem niezamarzającego elementu (np. glikolu). Temperatura jest niewątpliwie zbyt mała, aby pozwoliła podgrzać dom, lub chociażby wodę do mycia, więc wewnątrz pompy jest parę mechanizmów. Niezamarzający, ogrzany poprzez źródło, roztwór wchodzi do parownika, gdzie oddaje ciepło krążącemu w wewnętrznym obiegu pompy elementowi chłodniczemu.

Pompa ciepła solanka-woda

Działa niezależnie od temperatury środowiska oraz jest doskonała dla innych domów. Pobiera wymaganą energię dokładnie z ziemi. Pompa solanka-woda jest doskonała w zastosowaniu w budynkach nowo wznoszonych, od inwestora potrzebuje dosyć wielkich wkładów pieniężnych ponieważ jej montaż połączony jest z wszechstronnie zakrojonymi robotami budowlanymi. W pompach solanka-woda rozróżnia się pionowe sondy geotermalne, jakie są umieszczone na głębokości od 100 do 300 metrów, natomiast również kolektory zewnętrzne na poziomie terenu.