17 lipca 2024

Pisanie prac licencjackich. Jak napisać metodologię w pracy licencjackiej

Metodologia w pracy licencjackiej

Obrona pracy licencjackiej zbliża się wielkimi krokami, ale do napisania został jeszcze jeden rozdział – metodologia. Czym jest? I w jaki sposób zabrać się za jej pisanie? Odpowiedzi dostarczy poniższy artykuł.

Czym jest metodologia w pracy licencjackiej?

Pierwszym krokiem jest zrozumienie samego terminu. Metodologia to cześć pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej, która zawiera charakterystykę działań przeprowadzonego przez studenta badania. Zawiera kilka kluczowych elementów t.j.: przedmiot badania, cel badania, pytania i hipotezy, metody, techniki i narzędzia wykorzystane podczas prowadzenia badania. Powyższe elementy zostaną opisane poniżej.

Przedmiot badań

Przedmiot badań jest ściśle związany z wybranym przez studenta tematem pracy licencjackiej, ponieważ na jego podstawie jest określany. Oczywiście wybór uzależniony jest od preferencji autora lub sugestii promotora. Jednakże należy pamiętać, że przedmiot badania musi być spójny z celem badania oraz jednoznacznie wskazywać co autor chce zbadać.

Cel badań

Pisanie prac licencjackich zawsze wiąże się z określonym celem naukowym. Aby prawidłowo sformułować cel badania należy zapamiętać, że cel badania to nie to samo co prowadzenie badań. Wielu studentów popełnia ten błąd podczas formułowania celu. Czym zatem jest cel badań? Celem badania w pracy licencjackiej jest odpowiedź na postawione pytania badawcze, a więc to, czego chcemy się dowiedzieć, jaki problem naukowy rozwiązać. Jest to najkrótsza i jednocześnie najtrafniejsza definicja celu badania w pracy licencjackiej.

Pytania i hipotezy badawcze

Pisanie prac licencjackich wiąże się z koniecznością postawienia hipotez i odpowiedzią na pytania badawcze. Pytania badawcze to tak zwany problem badawczy, na który odpowiedź chce uzyskać badacz formułując te pytania. Oczywiście w przypadku pracy licencjackiej w rolę badacza prowadzącego eksperyment wciela się student. Pytania badawcze można podzielić na:

 • rozstrzygające – formułując pytanie odpowiedź na nie brzmi „Tak” lub „Nie”.

 • dopełniające – pytania te różnią się szerszym zakresem poznawczym. Odpowiedź na nie jest złożona i dostarcza więcej informacji.

Hipotezy badawcze dostarczają odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze. Każda postawiona hipoteza wymaga od badacza potwierdzenia czy jest prawdziwa. Dlatego formułując pytania badawcze należy pamiętać, jaki cel chce uzyskać badacz. Hipoteza badawcza musi być:

 • jasna;
 • celowa;
 • skuteczna;
 • ekonomiczna.

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Metody oraz techniki badawcze to sposoby, jakie wykorzystuje badacz w celu rozwiązania i uzyskania odpowiedzi na sformułowany w pracy licencjackiej problem badawczy. Do metod oraz technik badawczych możemy zaliczyć:

 • analizę treści;
 • eksperyment;
 • obserwacje;
 • analizę rysunku;
 • analizę dokumentów;
 • analizę jakościową i ilościową;
 • wywiad.

Narzędzia badawcze są to sposoby za pomocą, których można uzyskać pożądane informacje. Do narzędzi badawczych można zaliczyć:

 • kwestionariusz ankiety;
 • arkusz wywiadu;
 • arkusz analiz;
 • dzienniki.

Organizacja badań

W opisie organizacji badań należy wskazać informacje dotyczące, gdzie oraz kiedy zostały wykonane badania. Warto wskazać do kogo były kierowane, czy obejmowały określony obszar lub czy były kierowane np. do konkretnej grupy społecznej. Dostarczenie powyższych informacji zawęża obszar, w jakim badanie zostało przeprowadzone, co ułatwia późniejszą analizę.

Pisanie prac licencjackich. Gzie znaleźć wyczerpujące informacje, jak napisać metodologię?

W Internecie można znaleźć wiele informacji, jak pisać metodologię do pracy licencjackiej. Dostępne są podręczniki do metodologii, jak i różnego rodzaju artykuły i poradniki. Ich jakość bywa różna. Studenci często narzekają, że akademickie podręczniki są napisane hermetycznym, mało zrozumiałym językiem, przez co pisanie prac licencjackich zawierających metodologię jest trudne. Warto skorzystać z profesjonalnych poradników adresowanych do studentów, uwzględniających ten problem. Bardzo bogatą paletę porad w zakresie tworzenia metodologii badań naukowych zapewnia serwis Cyber-promotor.pl. Poradniki są napisane prostym językiem, a co ważniejsze zawierają wiele porad praktycznych i przykładów, dzięki czemu łatwo można zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.