26 maja 2024

Czy analizy statystyczne to również przeprowadzanie badań?

Dla większości osób istnieje znak równości między analizą wyników, czyli statystycznym opracowaniem danych, a przeprowadzeniem i wcześniejszym przygotowaniem samego badania. W praktyce są to dwie różne rzeczy, którymi – co do zasady – powinny zajmować się inne osoby. Tylko tak można zapewnić maksymalną rzetelność pozyskanych oraz opracowanych danych.

Podział zadań

W pierwszym etapie wykonywania wszelkich statystyk zawsze musi znaleźć się samo badanie. Ważne jest określenie jego celu, przebiegu oraz sposobu wykonania. Najczęściej obieraną metodą w Polsce i na świecie są badania ankietowe, które łatwo potem zinterpretować. Jednak analizy statystyczne niekiedy sięgają też do innych form pokrewnych, np. wywiadu szczegółowego, badań rynkowych zachowań konsumentów itp. Dopiero po przejściu tego etapu i pozyskaniu danych i informacji niezbędnych do dalszych czynności, możliwe jest opracowanie statystyczne tych danych. W skrócie – wszystkie ankiety, wywiady zebrane w formie papierowej lub elektronicznej zostają poddane dokładnej ocenie.

Dwie formy opracowań

Analitycy najczęściej pracują na macierzowych zbiorach danych, które najłatwiej przedstawia się w formie graficznej. Stąd najczęściej analizy statystyczne opierają się na wykresach czy diagramach, za których pomocą można łatwo i szybko przekazać najważniejszą treść. Profesjonalne opracowania zawiera jednak również analizę w formie pisemnej, czyli opisowe i o wiele bardziej szczegółowe przedstawienie wszystkich zebranych danych, najczęściej poparte również dodatkowymi wnioskami.