ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Zadanie 1: „Budowa ogrodzenia w raz z karczowaniem terenu cmentarza w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 2: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody oraz instalacji wewnętrznej i odwodnienia terenu na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 3: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej wraz z drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 4: „Budowa dróg wewnętrznych i alejek na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 5: „Budowa oświetlenia na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 6: „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.

 • Zamawiający: Gmina Końskie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2020-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Końskie , ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955, REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1: „Budowa ogrodzenia w raz z karczowaniem terenu cmentarza w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 2: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody oraz instalacji wewnętrznej i odwodnienia terenu na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 3: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej wraz z drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 4: „Budowa dróg wewnętrznych i alejek na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 5: „Budowa oświetlenia na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”. Zadanie 6: „Budowa kolumbarium na cmentarzu w Końskich” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich”.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. budowa ogrodzenia murowanego z cegły ceramicznej lub z bloczków silikatowych od strony południowej o wysokości 1,55 m i grubości 25 cm cmentarza grzebalnego w Końskich – ok. 281 m, 2. budowa ogrodzenia prefabrykowanego o rozpiętości 2,0 m i wysokości 1,5 m – ok. 420 m, 3. przebudową ogrodzenia zlokalizowanego na dz. o nr ew. gr. 3202/1 – 1 kpl., 4. budowa 5 bram dwuskrzydłowych stalowych o szerokości 4 m oraz furtki o szerokości 1,2 m malowanych proszkowo na kolor czarny, 5. wykucie otworów w istniejącym ogrodzeniu na działce 3201/5 i wykonanie w nim 2 bram o szerokości 5 m i 1 furtki o szerokości 1,2 m, 6. karczowanie terenu – 5,85 ha. Zadanie 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE SDR 11 Ø 40/3,7 mm SDR11 – 285 m, 2. wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE Dz 90/5,4 mm – 140 m, 3. wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE Dz 40/3,7 mm – 23 m, 4. wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE Dz 32/3,0 mm – 240 m, 5. wykonanie punktów czerpania wody – 3 szt., 6. wykonanie hydrantu P.Poż. – 1 szt.. 7. wykonanie odwodnienia terenu z rur drenarskich wraz ze studniami chłonnymi pod wykonywanymi alejkami – 1 kpl., Zadanie 3. Przedmiotem zamówienia jest: 1. budowa zjazdu z drogi powiatowej z kostki betonowej gr. 8 cm – 1 kpl., 2. budowa drogi wewnętrznej szerokości 6 m z kostki betonowej gr. 8 cm – ok. 1200 m2, 3. utwardzenie terenu z kostki brukowej gr. 8 cm (5 x 16,75 szer. x dł.) pod śmietnik i „TOI-TOI” – 83,75 m2, 4. budowa 20 miejsc postojowych z kostki brukowej gr. 8 cm wraz z oznakowaniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, Zadanie 4. Przedmiotem zamówienia jest: budowa dróg wewnętrznych i alejek na podbudowie z tłucznia kamiennego o szer. 5,0 m i 3,0 m z kostki brukowej gr. 8 cm – 6 624,00 m2. Zadanie 5. Przedmiotem zamówienia jest: 1. ułożenie linii kablowej YAKY 4x25 mm2 – 1291 m, 2. ułożenie linii kablowej YAKY 4x25 mm2 do zasilenia domu przedpogrzebowego– 130 m 3. ułożenie rury osłonowej DVK 75 – 18 m, 4. ułożenie rury osłonowej SRS 75 – 18 m, 5. wykonanie ochrony – kpl., 6. dostawa i montaż słupów aluminiowych anodowanych koloru czarnego o wysokości 8 m wraz z oprawami oświetleniowymi LED 55 W 6100 lm z redukcją mocy (nr S10/1, S9/1, S1/1, S2/1, S3/1) – 5 szt., 7. dostawa i montaż słupów parkowych aluminiowych anodowanych koloru czarnego o wysokości 5 m wraz z oprawami LED 18 W 2300 lm z redukcją mocy (S1/3, S2/3, S3/3, S/4/3, S5/3, S6/3, S7/3, S8/3, S9/2, S9/3, S10/2, S11/3, S12/3, S2/2, S3/2, S1/2, S4/2, S5/2, S6/2, S7/2, S8/2, S11/2, S12/2, S13/2, S14/2, S15/2, S16/2, S17/2, S18/2, S19/2, S20/2, S21/2, S22/2)– 33 szt., 8. wykonanie kompletnej szafy oświetlenia – 1 kpl., 9. wykonanie pomiarów, badań oraz uruchomienie – 1 kpl., 10. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Zadanie 6. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kolumbarium na 728 nisz z cegły klinkierowej w kolorze brązowym (5 o wymiarach 92x1364x164 cm oraz 1 o wymiarach 92x896x164 cm) wraz z pólkami żelbetowymi z betonu o grubości 6 cm i dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej w kolorze siwym – 6 kpl., Uwagi: Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi