ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnym lokalu użytkowym w budynku przy ulicy Zagórnej 6/8 w Warszawie

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów
 • Telefon/fax: tel. 22 3366126 , fax. 22 3366192
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy , ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3366126, fax. 22 3366192, REGON: 01254763400000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnym lokalu użytkowym w budynku przy ulicy Zagórnej 6/8 w Warszawie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykucie z muru ościeżnic stalowych, demontaż i montaż nowych okien i drzwi wraz z obróbką obsadzenia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi