ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonywanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa

 • Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 227 587 244
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków , ul. Kraszewskiego, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, tel. 227 587 244, REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów (bieżącej konserwacji) nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa. Wykonywanie remontów jezdni, chodników i wjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa na każdorazowe zlecenie inspektora Urzędu Miasta.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi