ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonej w Zabrzu przy ul. Niepokólczyckiego 36 nr działek 1562/260 wraz z robotami towarzyszącymi – etap II

 • Zamawiający: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-800 Zabrze, Pl. Warszawski
 • Telefon/fax: tel. 32 3734810 , fax. 32 3734819
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami , Pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3734810, fax. 32 3734819, REGON: 24023535500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jgn.zabrze.magistrat.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonej w Zabrzu przy ul. Niepokólczyckiego 36 nr działek 1562/260 wraz z robotami towarzyszącymi – etap II
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej położonej w Zabrzu przy ul. Niepokólczyckiego 36 nr działek 1562/260 wraz z robotami towarzyszącymi.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi