ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót budowlanych na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej polegających na remoncie miejsc postojowych przy budynku warsztatów mechanizacji oraz remoncie części starego ogrodzenia

 • Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności
 • Telefon/fax: tel. 33 814 14 49, , fax. 33 814 98 97
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ul. Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 814 14 49, , fax. 33 814 98 97, REGON: 74137000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola-ogrodnicza.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej polegających na remoncie miejsc postojowych przy budynku warsztatów mechanizacji oraz remoncie części starego ogrodzenia
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie robót budowlanych na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej polegających na remoncie miejsc postojowych przy budynku warsztatów mechanizacji oraz remoncie części starego ogrodzenia od strony ulicy Akademii Umiejętności oraz od strony północnej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi