ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń na pierwszym piętrze z przeznaczeniem na sekretariat i gabinet dziekana w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84

 • Zamawiający: Politechnika Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki
 • Telefon/fax: tel. +48222345927, , fax. +48226286075
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Politechnika Warszawska , Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48222345927, , fax. +48226286075, REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła wyższa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń na pierwszym piętrze z przeznaczeniem na sekretariat i gabinet dziekana w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń na pierwszym piętrze z przeznaczeniem na sekretariat i gabinet dziekana w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi