ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Wykonanie adaptacji klasopracowni na pracownię fotograficzną i języka angielskiego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

 • Zamawiający: Zespół Szkół w Złotym Potoku
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-253 Złoty Potok, ul. Kościuszki 7
 • Telefon/fax: tel. 343 278 008 , fax. 343 278 067
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zespół Szkół w Złotym Potoku , ul. Kościuszki 7, 42-253 Złoty Potok, woj. śląskie, tel. 343 278 008, fax. 343 278 067, REGON: 96721000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlpotok.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie adaptacji klasopracowni na pracownię fotograficzną i języka angielskiego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji klasopracowni na pracownię fotograficzną i języka angielskiego w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku. Zakres prac: 1.remontu ścian - położenie gładzi szpachlowych i malowanie ścian i sufitów, 2. remont posadzek (rozbiórka starych cementowych i z tworzyw sztucznych oraz położenie nowe posadzki cementowej wraz z izolacją i wykładziny homogenicznej z tworzyw sztucznych, 3. Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, 4. - rozbiórka ścian działowych z płyt drewnianych i wykonanie nowych ścian działowych z płyt kartonowo-gipsowych ocieplonych wewnątrz wełną mineralną, 5. Przebudowa instalacji elektrycznej i montaż: klimatyzatorów, opraw oświetleniowych natynkowych LED,
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi