ZamowieniaPubliczne.edu.pl


„Utworzenie Klubu Senior +”

 • Zamawiający: Gmina Pińczów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja
 • Telefon/fax: tel. 41 3573871 do 75 , fax. 413 572 645
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Pińczów , ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3573871 do 75, fax. 413 572 645, REGON: 29100984000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utworzenie Klubu Senior +”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku pod adresem Gacki 5 na potrzeby utworzenia klubu Senior+ oraz docieplenie budynku.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi