ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Stworzenie w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu zintegrowanego Ośrodka diagnostyki, leczenia i profilaktyki zaburzeń układu krążenia i patologii naczyń mózgowych. Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego remontu, przebudowy pomieszczeń wraz z budową łącznika i windy zewnętrznej

 • Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 691 759 , fax. 618 691 847
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 618 691 759, fax. 618 691 847, REGON: 28883400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skhs.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu zintegrowanego Ośrodka diagnostyki, leczenia i profilaktyki zaburzeń układu krążenia i patologii naczyń mózgowych. Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego remontu, przebudowy pomieszczeń wraz z budową łącznika i windy zewnętrznej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Stworzenie w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu zintegrowanego Ośrodka diagnostyki, leczenia i profilaktyki zaburzeń układu krążenia i patologii naczyń mózgowych. Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego remontu, przebudowy pomieszczeń wraz z budową łącznika i windy zewnętrznej
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi