ZamowieniaPubliczne.edu.pl


sprawa 149/PA/2020 Roboty dekarskie (remonty pokryć dachowych) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 481 600, fax. 523 481 607, REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprawa 149/PA/2020 Roboty dekarskie (remonty pokryć dachowych) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (dekarsko-blacharskie) obejmujących remont pokryć dachowych z kryciem papą termozgrzewalną budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., położonych w Bydgoszczy przy ul.: Smoleńska 43, Smoleńska 72, Smoleńska 86, Smoleńska 90, Nakielska 125 oraz Stroma 31.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi