ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rozbudowa drogi gminnej ul. 1KUL w Piasecznie w ramach zadania: "Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie"

 • Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 022 70 17 654, 70 17 655 , fax. 022 70 17 692
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno , ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, fax. 022 70 17 692, REGON: 15891289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej ul. 1KUL w Piasecznie w ramach zadania: "Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie"
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zadania należy: 1. Zrealizować rozbudowę drogi gminnej ul. 1KUL , na podstawie Decyzji ZRID nr 6/2020r Starosty Piaseczyńskiego z dnia 25.05.2020r. , Zadanie należy realizować zgodnie z projektami i wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w OPZ. 2. Złożyć w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót i uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi