ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Rozbiórka budynku położonego na działce nr 44/6 obręb 4-02-26 w Warszawie

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-042 Warszawa, ul. Marywilska
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8116859 , fax. 0-22 8116859
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy , ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8116859, fax. 0-22 8116859, REGON: 10842257000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnbialoleka.waw.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku położonego na działce nr 44/6 obręb 4-02-26 w Warszawie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbiórka budynku położonego na działce nr 44/6 obręb 4-02-26 w Warszawie
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi