ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty remontowo – budowlane hallu i pomieszczeń w budynku „A” i „B” oraz łącznika „Collegium Medicum” w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19 A

 • Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 413 497 277 , fax. 413 497 278
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 413 497 277, fax. 413 497 278, REGON: 14070000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo – budowlane hallu i pomieszczeń w budynku „A” i „B” oraz łącznika „Collegium Medicum” w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19 A
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pod nazwą „Roboty remontowo – budowlane hallu i pomieszczeń w budynku „A” i „B” oraz łącznika „Collegium Medicum” w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19 A”. Zamówienie obejmuje wykonanie remont hallu głównego, w tym: remont tynków wewnętrznych, sufitów i ścian, nowe gładzie szpachlowe, malowanie, roboty posadzkarskie, wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku „A” i „B” Collegium Medicum w Kielcach al. IX Wieków Kielc.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi