ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybuduj

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 20 12 , fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne , ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 631 20 12, fax. 42 631 24 04; 42 631 21 04, REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa Publiczna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane dla części „B” budynku B22 Biblioteki Politechniki Łódzkiej przy ul. Wólczańskiej 223 w systemie zaprojektuj i wybuduj Część I: Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji, wentylacji pomieszczeń bibliotecznych i archiwum znajdujących się w podpiwniczonej części budynku „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223 Część II: Zaprojektowanie i wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej ścian i ław fundamentowych, iniekcji, docieplenia podpiwniczonej części wraz z drenażem opaskowym dla części „B” budynku B22 – Biblioteki PŁ przy ul. Wólczańskiej 223.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi