ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont trzech lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ROM II

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-100 Tychy, Filaretów
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych , Filaretów 31, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2274091 w. 133, , fax. 322 273 145, REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzbm.tychy.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Zakład Budżetowy

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont trzech lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ROM II
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów dwóch lokali mieszkalnych (wolnostanów), którymi w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, poprzez swoje jednostki organizacyjne: - ROM Nr II z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41 ZADANIE Nr 1 DTE – 340/228/10/2020 Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Bocheńskiego 3/8 ZADANIE Nr 2 DTE – 340/229/10/2020 Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 48/7 ZADANIE Nr 3 DTE – 340/230/10/2020 Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 94/6
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi