ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Część A. Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi Cześć B. Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im.Stanisławy Łakomik
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-250 Czeladź, Reymonta
 • Telefon/fax: tel. 0-32 3651557 , fax. 0-32 3651557
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im.Stanisławy Łakomik , Reymonta 80, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 0-32 3651557, fax. 0-32 3651557, REGON: 72703800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp1.czeladz.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji oraz remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi. Część A. Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi Cześć B. Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część A : Remont strefy wejściowej, placu zabaw oraz części ścian zewnętrznych z wykonaniem izolacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, obejmujący : a) w zakresie remontu placu zabaw:  demontaż istniejących urządzeń i rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt SBR,  ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej,  dostawa i montaż nowych urządzeń,  prace agrotechniczne, karczowanie pni, b) w zakresie remontu strefy wejściowej na teren szkoły:  rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych,  rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych z obrzeżami,  wykonanie nowych schodów wejściowych na teren szkoły wraz z donicami,  wykonanie nowych schodów bocznych,  wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku szkoły,  montaż poręczy,  ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych i kostki brukowej z obrzeżami c) w zakresie izolacji wybranych ścian zewnętrznych budynku:  odkopanie i osuszenie ścian zewnętrznych podpiwniczenia,  wykonanie iniekcji ciśnieniowej wybranych ścian,  izolacja ścian zewnętrznych,  wykonanie drenażu dla wybranych ścian,  osuszenie ze skuciem tynków wybranych ścian wewnętrznych,  odgrzybienie ścian wewnętrznych,  wykonanie tynków i malowanie ścian wewnętrznych CZĘŚĆ B: Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, obejmujący : remontu pięciu łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres robot obejmować będzie : - wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, - wykonanie odcięć instalacji kanalizacyjnej i wodnej w pomieszczeniu za salą doświadczania świata, - wymianę instalacji elektrycznej i dopasowanie jej do nowych punktów oświetleniowych, - montaż elektrycznego wentylatora wywiewnego z wyprowadzeniem kanału przez ścianę budynku, - sprawdzenie i udrożnienie kanałów wentylacyjnych, - wymianę fragmentu ściany działowej na ścianę z pustaków szklanych, - wymianę ścianek oddzielających kabiny w toaletach, - wymianę drzwi płytowych z ościeżnicą i samozamykaczem pomiędzy korytarzem a łazienką, - wymianę drzwi wewnętrznych z ościeżnicą pomiędzy przedsionkiem a toaletami, - wymianę glazury i gresu, - wymianę misek ustępowych na wspornikowe na stelażu, - wymianę umywalek, - wymianę pisuarów, - malowanie ścian i sufitu powyżej glazury, - montaż blatu w łazience personelu, - montaż luster ściennych, - montaż lamp natynkowych, - montaż wydajnych suszarek elektrycznych, - montaż pozostałego wyposażenia: dozowniki mydła, kosze na śmieci, pojemniki na papier toaletowy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi