ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 1 w budynku przy ul. Dziupli 9, lokal nr 4 w budynku przy ul. Koziorożca 11, lokal nr 3 w budynku przy ul. Sabały 53B

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-479 Warszawa, Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24 , fax. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy , Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24, fax. 22 863 55 24, REGON: 10817934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 1 w budynku przy ul. Dziupli 9, lokal nr 4 w budynku przy ul. Koziorożca 11, lokal nr 3 w budynku przy ul. Sabały 53B
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi realizacje nw. robót: • odbicie odparzonych tynków wewnętrznych, • skasowanie zacieków i wykwitów na ścianach i sufitach, • skucie glazury, • rozebranie elementów zabudowy (pawlacze, szafy wnękowe) lub naprawa, • rozebranie boazerii, • rozbiórka ścian ( bez względu na rodzaj zastosowanego materiału) • skucie nierówności betonu z posadzek • zerwanie tapet i innych okładzin ściennych • skucie nierówności betonu z posadzek • zerwanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami • zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami • zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami • zerwanie paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi • zerwanie posadzek z deszczułek wraz z listwami przypodłogowymi • zerwanie podłóg drewnianych wraz z warstwami wypełnienia – polepy, • wykucie kołków, gwoździ , haków • demontaż obudowy wanien bez względu na rodzaj zabudowy • wykucie ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z obróbką ościeży • wymiana lub montaż drzwi wejściowych wraz z obróbką obsadzenia • wymiana lub montaż progów drzwiowych • wymiana lub montaż wizjera i numeru lokalu w drzwiach wejściowych, • wymiana lub montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką obsadzenia • wymiana lub montaż okuć drzwiowych tj. zamków, klamek z szyldami, zawiasów • zamontowanie skrzydeł drzwiowych do istniejącej ościeżnicy. • dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej, • wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowej - każdorazowo • wymiana lub montaż stolarki okiennej, naświetli wraz z obróbką obsadzenia • regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymianą lub zamontowaniem okuć okiennych • montaż nawiewników okiennych, • wymiana lub naprawa podokienników wewnętrznych , • wymiana zewnętrznych obróbek blacharskich stolarki okiennej • wymiana kratek wentylacyjnych, • wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek, • wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego, • ułożenie płyt OSB pod warstwę wierzchnią podług • wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących pod podsadzki • ułożenie paneli podłogowych na podkładzie z pianki i folii, • wymiana lub ułożenie wykładziny PCV • montaż listew aluminiowych na połączeniach posadzek • wymiana lub uzupełnienie listew przypodłogowych, • obmurowanie (ustabilizowanie) wanny z wykonaniem warstwy zmywalnej z glazury oraz montażem drzwiczek rewizyjnych, • ułożenie, wymiana lub uzupełnienie płytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz z przygotowaniem podłoża pod płytki ceramiczne, • ułożenie pasów technologicznych z płytek glazury w 2-3 rzędach w kuchni i łazience wraz z listwami wykończeniowymi PCV, • wymiana, uzupełnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu, • cyklinowanie podłóg drewnianych z lakierowaniem • uzupełnienie, naprawa lub położenie nowych tynków wewnętrznych kat III, • zamurowania, zabetonowania istniejących otworów, przebić na ścianach i stropach wraz z otynkowaniem • zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem • przemurowania ścianek i nadproży (wewnętrzna stolarka drzwiowa ) • wykonanie ścianek działowych (cegła, pustak ceramiczny, lub płyta GK na stelażu z wypełnieniem wełną) • wykonanie nowych ekranów instalacji wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi, • wykonanie obudowy wanien ścianką gr. 1/4c otynkowaną pomalowaną farbą olejną z drzwiczkami rewizyjnymi lub płytą GK pomalowaną z drzwiczkami, • przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności • ługowanie farby olejnej z tynków lamperii • przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem tapet, • gruntowanie i malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną, • malowanie farbą olejną lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni. wc. łazienki) • malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji sanitarnych, • malowanie farbą olejna stolarki drzwiowej i innych elementów drewnianych tj. podokienników wewnętrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy, • malowanie farbą olejną stolarki okiennej • malowanie farbą olejną innych drobnych elementów metalowych • wymiana szyb lub płyt plexi w stolarce drzwiowej i stolarce okiennej • zabezpieczenie posadzek folią polietylenową • zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową • mycie stolarki okiennej, drzwiowej i świetlików • mycie podłóg bez względu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek • mycie parapetów wewnętrznych • mycie wyposażenia po robotach malarskich, • wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją • sprawdzenie wraz z ewentualnym udrożnieniem (udrożnienie w budynkach 100% własności m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywną opinią kominiarską, • dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu. • inne roboty towarzyszące, pomocnicze oraz wynikającymi z technologii wykonania podstawowych robót budowlanych. Szczegółowe dane określające zakres prac remontowych lokali znajdują się w przedmiarach robót dla poszczególnych lokali. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przewidywanym zakresem robót.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi