ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont lokali mieszkalnych w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

 • Zamawiający: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. , ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 523 481 600, fax. 523 481 607, REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lokali mieszkalnych w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ul.: Gdańskiej 16/13A, Chocimska 10/6A oraz Sułkowskiego 11/73 w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje odpowiednio roboty w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: zadanie nr 1: - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 16/13A w Bydgoszcz zadanie nr 2: - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Chocimska 10/6A w Bydgoszczy zadanie nr 3: - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Sułkowskiego 11/73 w Bydgoszczy
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi