ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont dwóch rozdzielni nn wg podziału na zadania: Zadanie nr 1– Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rozdzielni nn dla PPE „POLIGON V” zlokalizowanej na terenie JW. w Skwierzynie. Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rozdzielni nn dla PPE „KOSZARY I” zlokalizowanej na terenie JW. w Skwierzynie.

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra , ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479, REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dwóch rozdzielni nn wg podziału na zadania: Zadanie nr 1– Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rozdzielni nn dla PPE „POLIGON V” zlokalizowanej na terenie JW. w Skwierzynie. Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rozdzielni nn dla PPE „KOSZARY I” zlokalizowanej na terenie JW. w Skwierzynie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dwóch rozdzielni nn wg podziału na zadania: Zadanie nr 1– Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rozdzielni nn dla PPE „POLIGON V” zlokalizowanej na terenie JW. w Skwierzynie. Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rozdzielni nn dla PPE „KOSZARY I” zlokalizowanej na terenie JW. w Skwierzynie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi