ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Remont dachu i malowanie elewacji zewnętrznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul. Piastów Górnośląskich 6, 44-240 Żory

 • Zamawiający: Gmina Miejska Żory
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 324 348 245 , fax. 324 348 248
 • Data zamieszczenia: 2020-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miejska Żory , Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 324 348 245, fax. 324 348 248, REGON: 27625554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zory.pl/?c=7074
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu i malowanie elewacji zewnętrznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, ul. Piastów Górnośląskich 6, 44-240 Żory
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje m.in.: I. Remont elewacji: 1.Roboty rozbiórkowe, montażowe i demontażowe w tym między innymi: tablic informacyjnych, rur spustowych, klimatyzatora itp. 2.Wymiana opraw oświetleniowych, 2. Naprawa tynku zewnętrznego elewacyjnego (likwidacja rys. i pęknięć) 3. Malowanie tynków zewnętrznych (Zamawiający dopuszcza zmianę odcienia koloru w stosunku do pt.- po uprzedniej akceptacji przez projektanta). 4. Czyszczenie i malowanie balustrady schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 5. Zabezpieczenie drzwi ,okien kamer monitoringu folią malarską. 6. Demontaż i montaż rusztowań, 7. Wywóz gruzu i materiałów zdemontowanych wraz z kosztami utylizacji. II. Remont dachu: 1.Demontaż i montaż instalacji odgromowej ( dla wykonania pokrycia dachu) 2.Remont kominów (tynki, zadaszenia, obróbki z papy i blachy) 3 Wymiana obróbek blacharskich dachu. 4.Wymiana rynien i rur spustowych 5.Częściowa rozbiórka pokrycia z papy, 6.Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej podwójnie modyfikowanej o gr. min.5 mm. 7. Wywóz gruzu i materiałów zdemontowanych wraz z kosztami utylizacji.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi