ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przetarg nieograniczony na budowę placów spacerowych - etap II w Zakładzie Karnym w Sztumie.

 • Zamawiający: Zakład Karny w Sztumie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego
 • Telefon/fax: tel. 552 672 800 , fax. 0-55 2672820
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zakład Karny w Sztumie , ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 552 672 800, fax. 0-55 2672820, REGON: 31972400000000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na budowę placów spacerowych - etap II w Zakładzie Karnym w Sztumie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placów spacerowych - etap II w Zakładzie Karnym w Sztumie zgodnie z projektem wykonanym przez PROJ-BUD Nadzory i Projektowanie mgr. Inż. Jarosław Pestka 82-200 Malbork ul. H. Łasaka 4. Projekt budowlany - załącznik nr 5 Przedmiar robót - załącznik nr 6
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi