ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7

 • Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, Skarszewska
 • Telefon/fax: tel. (58) 5620600, , fax. (58) 5623650
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana , Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. (58) 5620600, , fax. (58) 5623650, REGON: 00029361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kocborowo.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pawilonu nr XX zgodnie z SIWZ, załączoną dokumentacją, przedmiarem, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi