ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską.

 • Zamawiający: Gmina Białe Błota
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-005 Białe Błota, Szubińska
 • Telefon/fax: tel. +48523239090 , fax. +48523239080
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Białe Błota , Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48523239090, fax. +48523239080, REGON: 092350636
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bialeblota.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi