ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej 118 przy ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu

 • Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 53-135 Wrocław, Januszowicka
 • Telefon/fax: tel. 713 607 356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich , Januszowicka 15 a, 53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 713 607 356, fax. 071 360 73 31, REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej 118 przy ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie toalet w budynku Szkoły Podstawowej Nr 118 przy ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi