ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków.

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-004 Zielona Góra, Drzonków, ul. Olimpijska
 • Telefon/fax: tel. 683214344, 3214151 , fax. 683 214 344
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego , Drzonków, ul. Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 683214344, 3214151, fax. 683 214 344, REGON: 97047290800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drzonkow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przebudowa i remont pomieszczeń na części pierwszego piętra budynku zaplecza pływalni Olimpijczyk na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków. W tym wykonanie schodów zewnętrznych oddzielnie finansowanych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi