ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Przebudowa drogi powiatowej nr 1664W Józefów – Zbrosza Duża

 • Zamawiający: Gmina Goszczyn
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska
 • Telefon/fax: tel. 486 632 260 , fax. 486 632 247
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Goszczyn , ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn, woj. mazowieckie, tel. 486 632 260, fax. 486 632 247, REGON: 54163500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goszczyn.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1664W Józefów – Zbrosza Duża
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1664W Józefów – Zbrosza Duża od km 1+650 do km 2+710 dł. Odc. 1060,00mb, szerokości 5,0 m + pobocza 1,0 m/str.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi