ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Prace remontowe w Domu Dziennego Pobytu - dostosowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia wsparcia w ramach Tomaszowskiego Centrum Usług Społecznych II

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cekanowska
 • Telefon/fax: tel. 447 237 353 , fax. 447 233 489
 • Data zamieszczenia: 2020-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim , ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 447 237 353, fax. 447 233 489, REGON: 47007280000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mopstomaszow.naszops.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe w Domu Dziennego Pobytu - dostosowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia wsparcia w ramach Tomaszowskiego Centrum Usług Społecznych II
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane prowadzone będą w budynku wpisanym do rejestru zabytków jako zajazd przy Al. Piłsudskiego 34 w Tomaszowie Mazowieckim pod nr rej.: 929 decyzją z dnia 29.12.1967 r., polegających na wymianie stolarki okiennej, naprawie schodów wejściowych i zadaszenia nad wejściem do kotłowni oraz odświeżenia ścian wewnętrznych oraz podłóg zgodnie z Projektem budowlanym i Programem robót budowlanych, szczegółowym zakresem prac. Planowane prace polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej, naprawie schodów wejściowych i wykończeniu piaskowcem, wykonaniu zadaszenia nad wejściem do kotłowni oraz naprawie i malowaniu ścian wewnętrznych (ok. 320 m2 sufitów bez skosów, ok. 760 m2 ścian) oraz cyklinowaniu i dwukrotnym lakierowaniu podłóg drewnianych (ok. 290 m2), czyszczeniu schodów wewnętrznych wykonanych z piaskowca, malowaniu drzwi wewnętrznych (kolor drzwi jak stolarki okiennej). Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi