ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Naprawa wojskowej bocznicy kolejowej nr 606 Duninów w kompleksie 7795

 • Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: brak
 • Adres: 59-726 Świętoszów, Saperska
 • Telefon/fax: tel. 261 68 62 80 , fax. 261 68 62 80
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy , Saperska 2, 59-726 Świętoszów, woj. brak, tel. 261 68 62 80, fax. 261 68 62 80, REGON: 02150908400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://43wog.wp.mil.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa wojskowej bocznicy kolejowej nr 606 Duninów w kompleksie 7795
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest naprawa wojskowej bocznicy kolejowej nr 606 Duninów w kompleksie 7795. Zakres robót do realizacji: TORY Tor nr 101,102,103,104,105,106,107,108,:  między rozjazdami – do wymiany 30 podkładów drewnianych , ZABEZPIECZENIE KOŃCÓW TORÓW Tor nr 103  malowanie farbą olejną kozła oporowego, Tor nr 108  malowanie farbą olejną kozła oporowego PRZEJAZDY Tor nr 108  zabudowa 3 przejazdów drogowych w linii jednotorowej z płyty CBP-3 duże, ROZJAZDY  malowanie farbą olejną koziołków i latarnia zwrotnicowych 12 sztuk.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi