ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Nadbudowa i przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy w miejscowości Tylice

 • Zamawiający: Gmina Bobrowo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-327 Bobrowo,
 • Telefon/fax: tel. 056 495-18-24 , fax. 056 495-18-10
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 495-18-24, fax. 056 495-18-10, REGON: 87111838800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy w miejscowości Tylice
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na cele świetlicy wiejskiej w dotychczasowym obrysie budynku. Nadrzędnym zadaniem projektu jest: - wydzielenie pomieszczenia Sali świetlicy wraz z niezbędnymi pomieszczeniami do obsługi i użytkowania takich jak komunikacja, zaplecze kuchenne, wc dla kobiet oraz wc dla mężczyzn wraz z dostępem dla osób niepełnosprawnych. - w ramach zadania należy wykonanie nowych drzwi ewakuacyjnych, wykonanie nowego komina, zamontowanie sufitu podwieszonego, wykonanie posadzek, wykonanie warstw podposadzkowych z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, zamontowanie płytek gresowych (według rodzaju podanego przez Zamawiającego), malowanie pomieszczeń w kolorze, wykonanie oświetlenia, - wydzielenie sanitariatów z wydzieleniem ustępu dla osoby niepełnosprawnej, zamontowanie okładzin ściennych i podłogowych – według rodzaju i wzoru wymaganego przez Zamawiającego, malowanie pomieszczeń, montaż armatury sanitarnej i osprzętu elektrycznego, wykonanie wentylacji wraz z kanałem systemowym z pustaka keramzytowego, wykonanie nowych otworów, wydzielenie kabin, - wydzielenie pomieszczenia zaplecza kuchennego – wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych – według rodzaju i wzoru wymaganego przez Zamawiającego, wykonanie kanału wentylacyjnego, - zamontowanie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej, - zamontowanie nowej stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej, - przebudowa wejścia głównego do budynku, schodów zewnętrznych - docieplenie elewacji budynku, wykonanie struktury z barwionych w masie cienkowarstwowych tynków akrylowych w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego, - zamontowanie zadaszeń nad wejściami do budynku, - wykonanie żelbetowego zwieńczenia budynku wraz ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych poprzez przemurowanie pęknięć - wymiana konstrukcji dachu – zaprojektowano wiązary deskowe drewniane - zamontowanie pokrycia dachu z blachodachówki – istniejące pokrycie należy zdemontować i przekazać do utylizacji. Okapy należy zamknąć podbitką drewnopodobną PCV na stelażu drewnianym. - rozbiórka kominów - wykonanie nowych sufitów podwieszonych, wykonanie posadzek i warstw podposadzkowych, wykonanie nowych tynków, gładzi gipsowych, malowania ścian i sufitów, zamontowanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych - zamontowanie posadzek z płytek podłogowych - zamontowanie płytek ściennych – łazienki, kuchnia do wysokości 200 cm - wykonanie lamperii z tynków mozaikowych do wysokości 150 cm - holl, sala, - zamontowanie styropianu na zewnątrz około 4 – 26 cm – grubość warstwy należy dostosować w celu wyprostowania ścian, - wykonanie elewacji nakrapianej w kolorze
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi