ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu

 • Zamawiający: Gmina Kotuń
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 08-130 Kotuń, ul. Siedlecka
 • Telefon/fax: tel. 256 414 383 , fax. 25 632 78 30
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Kotuń , ul. Siedlecka, 08-130 Kotuń, woj. mazowieckie, tel. 256 414 383, fax. 25 632 78 30, REGON: 71158246300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotun.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem wniosku jest modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w Zespole Szkół w Bojmiu o wymiarach 18,72mx18,92m (powierzchni użytkowej 353,84m2). W ramach zadania przewiduje się: 1 Wykonanie wzmocnienia ścian fundamentowych Sali, 2. ocieplenie ścian wraz z fundamentami, 3. obróbka blacharska dachu oraz wymiana orynnowania, 4. wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku Sali, 5. wykonanie hydroizolacji posadzek oraz fundamentów, 6. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 7. remont sanitariatów (wymiana posadzek, okładzin podłogowych i ściennych, orurowania i osprzętu sanitarnego).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi