ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Modernizacja placówek oświatowych – etap I – modernizacja instalacji elektrycznej w SP-4 w Żorach.

 • Zamawiający: Gmina Miejska Żory
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 324 348 245 , fax. 324 348 248
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miejska Żory , Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 324 348 245, fax. 324 348 248, REGON: 27625554200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zory.pl/?c=7074
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja placówek oświatowych – etap I – modernizacja instalacji elektrycznej w SP-4 w Żorach.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  wykonanie tablicy T-WPP 160A wraz z włączeniem jej do istniejącego zasilania budynku szkoły, sterowania wyłącznikiem głównym poprzez przycisk WPP wraz z linią sterowniczą wykonaną przewodem HDGs 4x1,5 mm\2 PH90,  ułożenie zasilania z tablic rozdzielczych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w ilości 20 punktów z przygotowaniem do zabudowania opraw sufitowych i ściennych wykonaną przewodem YDYżo 4x1,5 mm\2,  zabudowanie nadmiarowych zabezpieczeń typu B 6A w tablicach piętrowych,  roboty przygotowawcze i pomiarowe.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi