ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa zaplecza szatniowego wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej oraz WLZ na dz. nr 790, 789 w Proboszczowie

 • Zamawiający: Gmina Pielgrzymka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-524 Pielgrzymka, Pielgrzymka
 • Telefon/fax: tel. +48768775013, +48768775013 , fax. +48767437000
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Pielgrzymka , Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie, tel. +48768775013, +48768775013, fax. +48767437000, REGON: 390647660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pielgrzymka.biz
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zaplecza szatniowego wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej oraz WLZ na dz. nr 790, 789 w Proboszczowie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza szatniowego wraz z przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji zasilającej energii elektrycznej przy boisku sportowym w Proboszczowie dz. nr 790. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, kryta dachem stromym o konstrukcji drewnianej wspartej na stropie ceramicznym, gęsto żebrowym. Pokrycie dachówką ceramiczną, karpiówką na łatach drewnianych. Ściany budynku murowane w sposób tradycyjny z bloczków ceramicznych i ocieplone od zewnątrz styropianem. Powierzchnia zabudowy 109,4 m2, kubatura 265,7 m2, wysokość kalenicy 5,88 m. Obiekt wyposażony zostanie w instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia. Przyłącze wody poprowadzone z dz. nr 789 obręb Proboszczów. Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Wewnętrzna linia zasilające kablem typu YKXS 5x6 mm2 z istniejącej szafki złączowo-pomiarowej do rozdzielni głównej w budynku.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi