ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa warsztatu napraw samochodów przy ul. Komunalnej w Lubawce w ramach projektu pn.: „Optymalizacja procesów biologicznego przetwarzania odpadów oraz odpadów gabarytowych w ZUO Lubawka”

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna
 • Telefon/fax: tel. 075 7411541 w. 39, , fax. 757 411 541
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. , ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie, tel. 075 7411541 w. 39, , fax. 757 411 541, REGON: 23044331100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanikom.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa warsztatu napraw samochodów przy ul. Komunalnej w Lubawce w ramach projektu pn.: „Optymalizacja procesów biologicznego przetwarzania odpadów oraz odpadów gabarytowych w ZUO Lubawka”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienia polega na budowie budynku warsztatu napraw samochodów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem warsztatu. Warsztat – budynek parterowy, w części z piętrem, niepodpiwniczony, oparty na rzucie prostokąta. Konstrukcja budynku stalowa – ramowa, obudowana płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej. Ściany wewnętrzne nośne i działowe z pustaków ceramicznych. Posadzka przemysłowa, część konstrukcyjna – płyta żelbetowa, przystosowana do znacznych obciążeń. Kanał rewizyjny o konstrukcji żelbetowej. Dach o konstrukcji stalowej, przykrycie płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej. Bramy i okna aluminiowe. Warsztat o powierzchni zabudowy 365,40 m2, powierzchni użytkowej 350,09 m2 i kubaturze 2820,89 m3. Zadanie obejmuje również wyposażenie warsztatu, przebudowę zjazdu i ogrodzenia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi