ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Braki, Nowy Dębsk, Nowa Sucha, Zakrzew, Rokotów, Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha

 • Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 96-513 Nowa Sucha,
 • Telefon/fax: tel. 468 612 051 , fax. 468 612 051
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Gminy Nowa Sucha 50, 96-513 Nowa Sucha, woj. mazowieckie, tel. 468 612 051, fax. 468 612 051, REGON: 54181300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasucha.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Braki, Nowy Dębsk, Nowa Sucha, Zakrzew, Rokotów, Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Braki; Nowy Dębsk; Nowa Sucha; Zakrzew; Rokotów; Kozłów Biskupi, ul. Rumiankowa i Załamana; Kozłów Biskupi, ul. Akacjowa; Kozłów Biskupi, ul. Sochaczewska; gm. Nowa Sucha
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi