ZamowieniaPubliczne.edu.pl


Budowa budynku Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie

 • Zamawiający: Gmina Janowice Wielkie
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa
 • Telefon/fax: tel. 757 515 124 , fax. 757 515 124
 • Data zamieszczenia: 2020-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, tel. 757 515 124, fax. 757 515 124, REGON: 23082166400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę budynku Przedszkola Publicznego wraz z usunięciem kolizji energetycznej występującej na działce oraz wycinką drzew oraz zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na dz. nr 515/31, 515/49, 515/50, 690/2 dr i 365/1 w obrębie 0001 Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie. Przedszkola Publicznego będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, parterowym z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wznoszony metodą tradycyjną, w technologii murowanej. Posadowiony w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych, z drewnianą prefabrykowaną konstrukcją (wiązary kratowe) dachu dwuspadowego. Pokrycie dachów stanowi dachówka ceramiczna zakładkowa. Schody zewnętrzne z kostki betonowej, stolarka okienna PCV, wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. 1.pow. użytkowa budynku 704,55 m2 2.liczba kondygnacji 1 3.wys. nad terenem wg WT 3,77 m 4.wys. całkowita budynku 8,16 m 5.szerokość (max) 22,61 m 6.długość (max) 42,04 m 7.kubatura (brutto) 4803,41 m3
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi